Have an emergency? Dial 111
en

Family Planning

Mo Tēnei Rotonga

Whakarawea ai e Family planning ngā momo ratonga, arā he kōrero āwhina mō te hauora ā-mahimahi, ā-taiaroaro hoki, he ratonga tākuta, nēhi hok. Ka mutu, he whakangungu, he rangahau hoki.  Ko tā rātou, he āwhina i ngā tāngata katoa kia tika ai ā rātou whiriwhiringa i runga i te mōhio, mō te hauora ā-mahimahi, ā-taiaroaro hoki.  Ka taea e te katoa te tomo mai ki tētahi o ō mātou whare hauora kia kitea ai e tētahi nēhi, tākura rānei.  He mea muna tō toro mai, ā, mēnā rua tekau mā rua ō tau, heke iho rānei, he kore utu tō toro atu.


Ngā ratonga i tēnei wāhi

  • He tiaki hauora
  • He kupu āwhina

Whakapā Pārongo

Pae tukutuku